Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  sách 1 dòng cũng không đọc nổi
  20 Tháng sáu 2021
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  bài tập 1 bài cũng không muốn làm
  20 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  cảm thấy chán nản, buồn chán
  chỉ muốn lướt mxh?
  20 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  hnay lại nữa òii
  25 Tháng sáu 2021