Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Nguyễn Linh_2006
  19 Tháng sáu 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  sao á
  19 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Bỏ bu em ròi :(
  19 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Điểm chuyên Hóa cao quá :< Sợ 3 môn kia không vớt nổi
  19 Tháng sáu 2021
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hẻ?????
  19 Tháng sáu 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :<< đợi kq thui bae
  19 Tháng sáu 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đọc tus ik :<
  19 Tháng sáu 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  đọc rùi :<<
  19 Tháng sáu 2021
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hiểu hong?
  19 Tháng sáu 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hỉu
  19 Tháng sáu 2021
 11. Aww Pomme
  Aww Pomme
  thoi gáng đợi kết quả hoy, ôn thi đợt 2 nx :3
  20 Tháng sáu 2021