Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. View previous comments
 2. Ánh 01
  Ánh 01
  Ớ cái avt đâu ròi
  19 Tháng sáu 2021
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Bị hack bay rồi
  20 Tháng sáu 2021
 4. Ánh 01
  Ánh 01
  Điêu nhaaa, onl lại điiii
  20 Tháng sáu 2021
 5. Ánh 01
  Ánh 01
  Học chăm quá hay seo?
  20 Tháng sáu 2021
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  Khong khong
  21 Tháng sáu 2021
 7. Ánh 01
  Ánh 01
  Vậy là học chăm quá ròi
  21 Tháng sáu 2021
 8. Ánh 01
  Ánh 01
  Mà còn nhớ tui ko hay quên ròi
  21 Tháng sáu 2021
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  Học chăm quá nên quên Ánh rồi
  21 Tháng sáu 2021
 10. Ánh 01
  Ánh 01
  Nhớ tên tui là giỏi ròiii
  21 Tháng sáu 2021
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  Ủa... tên bà à
  21 Tháng sáu 2021
 12. Ánh 01
  Ánh 01
  Ukm
  22 Tháng sáu 2021
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  Tưởng tên bà nào xấu xấu..
  22 Tháng sáu 2021
 14. Ánh 01
  Ánh 01
  Vâng == tên ông thì đẹp hơn ha, tên Cơu
  22 Tháng sáu 2021
 15. Cold Boy
  Cold Boy
  Đẹp mà hihi
  23 Tháng sáu 2021
 16. Ánh 01
  Ánh 01
  Cái avt chất hơn
  24 Tháng sáu 2021
 17. Ánh 01
  Ánh 01
  Nhầm: cái avt cũ chất hơn
  24 Tháng sáu 2021
 18. Cold Boy
  Cold Boy
  Để tạm thời thôi..
  24 Tháng sáu 2021
 19. kaede-kun
  kaede-kun
  ôi :3
  cái tb của tui :3
  24 Tháng sáu 2021
 20. Ánh 01
  Ánh 01
  Xin lỗi bạn iu nháaa
  24 Tháng sáu 2021
 21. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 22. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 23. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 24. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 25. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 26. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 27. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 28. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 29. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 30. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 31. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 32. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗiXin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 33. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗiXin lỗiXin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 34. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 35. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗiXin lỗi
  24 Tháng sáu 2021
 36. kaede-kun
  kaede-kun
  *hự* @@
  đc òi đc òi :v @@
  xin lỗi thế đủ òi
  quá ư là chân thành òi ọ.ọ
  24 Tháng sáu 2021
 37. Cold Boy
  25 Tháng sáu 2021
 38. Cold Boy
  25 Tháng sáu 2021
 39. Cold Boy
  25 Tháng sáu 2021
 40. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 41. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 42. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 43. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 44. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 45. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 46. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkO
  25 Tháng sáu 2021
 47. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 48. Cold Boy
  25 Tháng sáu 2021
 49. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 50. Cold Boy
  Cold Boy
  OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk
  25 Tháng sáu 2021
 51. kaede-kun
  kaede-kun
  =='
  25 Tháng sáu 2021