Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  hahaha
  21 Tháng sáu 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Bạn thật là nực cười
  21 Tháng sáu 2021
 3. Cao Hải Nam
  21 Tháng sáu 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Học đi, mách mẹ
  21 Tháng sáu 2021
 5. Cao Hải Nam
  21 Tháng sáu 2021
 6. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Anh đi mách đây, khò khò zzzzz
  21 Tháng sáu 2021
 7. Cao Hải Nam
  21 Tháng sáu 2021