Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. Nguyễn Linh_2006
  17 Tháng sáu 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Sư cụ cứ soi đi
  17 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cháu còn đi cày phim
  17 Tháng sáu 2021
 4. Takudo
  Takudo
  :< chin nhũi
  17 Tháng sáu 2021
 5. Takudo
  Takudo
  hôm nay bủh thế
  17 Tháng sáu 2021
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Toán có khả năng dưới 7
  17 Tháng sáu 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Mà dưới 7 trượt luôn
  17 Tháng sáu 2021