Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kiều Anh81

 1. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Xin lỗi, quên mất là không nên đặt tiêu đề như thế.
  17 Tháng sáu 2021
 2. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  không sao ạ, bạn chỉ cần chú ý thôi nhá, mà bạn đặt lại tiêu đề đi, vẫn còn kịp đấy ạ
  17 Tháng sáu 2021
 3. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Mà sửa tiêu đề như thế nào?
  17 Tháng sáu 2021
 4. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  À mà thôi. Không cần nữa.
  17 Tháng sáu 2021