Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Xin chào. Cứ hỏi.
  16 Tháng sáu 2021
 2. Tungtom
  Tungtom
  16 Tháng sáu 2021
 3. Duy Quang Vũ 2007
  Duy Quang Vũ 2007
  Ý a làm được rồi. Còn ý b.
  16 Tháng sáu 2021
 4. Tungtom
  Tungtom
  uk
  16 Tháng sáu 2021