Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hỏi chấm?
  16 Tháng sáu 2021
 2. Takudo
  Takudo
  ?
  16 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  *Đấm cho phát giờ đếy*
  16 Tháng sáu 2021
 4. Takudo
  Takudo
  >//<
  16 Tháng sáu 2021
 5. Takudo
  Takudo
  tsun kìa ><
  16 Tháng sáu 2021
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ==' Nhờn
  16 Tháng sáu 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  tsun là ai zị? @-@
  16 Tháng sáu 2021
 8. Takudo
  Takudo
  kiểu như là iu nhưng cứ tỏ ra lạnh lùng á
  16 Tháng sáu 2021
 9. Nguyễn Linh_2006
 10. Takudo
  Takudo
  đâu
  m tra là "tsun"
  tra lại "tsun là gì" xem
  16 Tháng sáu 2021
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hmmm .... Ai tsun vậy? Diu hả?
  16 Tháng sáu 2021
 12. Takudo
  Takudo
  ai ai :v?
  16 Tháng sáu 2021