Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Aww Pomme
  Aww Pomme
  quẩy lên
  16 Tháng sáu 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đi kiếm đồ để phá
  16 Tháng sáu 2021
 3. Ánh 01
  Ánh 01
  Yehhh, xả stress ik chuỵ :D
  16 Tháng sáu 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  đốt trg
  16 Tháng sáu 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Trường người ta đang đẹp :> Ai cho mà đốt :p
  16 Tháng sáu 2021
 6. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  mong sớm có điểm
  16 Tháng sáu 2021
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  tui có điểm rồi nên ko lo
  16 Tháng sáu 2021
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  5 ngày nữa có điểm :p Có điểm xong nếu trượt lại thi lần nữa ;-;
  16 Tháng sáu 2021
 9. Ánh 01
  Ánh 01
  16 Tháng sáu 2021