Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Linh_2006
  16 Tháng sáu 2021
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Linh thi tốt khum ;-;
  16 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  16 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sao zị ;-;
  Linh đừng có dụ em á nha...
  16 Tháng sáu 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Toán nát bét .... dao động từ 7-8.25
  16 Tháng sáu 2021
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  .-. em hong hiểu tại sao điểm như thế lại nói là nát T^T
  16 Tháng sáu 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hông muốn vào lớp chuyên thì điểm môn Toán Văn Anh phải cao
  16 Tháng sáu 2021
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chiều kiếm 2 điểm chống liệt môn chuyên là ok r
  16 Tháng sáu 2021
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Điểm Toán còn nhân hệ 2 ... điểm như thế là nát bét r
  16 Tháng sáu 2021
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  .-. cj thi chuyên hóa xong thì cho em xin đề cho bạn ;-;
  16 Tháng sáu 2021
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Có trên mạng r đó em d
  16 Tháng sáu 2021
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Linh ơii Linh >:<
  17 Tháng sáu 2021
 13. Nguyễn Linh_2006
  17 Tháng sáu 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  có j bạn em nó add nick fb linh linh chấp nhận giùm iem :D
  nó ngại không giám hỏi bài nên em chỉ luôn cía fb của chị
  17 Tháng sáu 2021
 15. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :v Không vô fb nên chả biết là có người add mềnh :3
  17 Tháng sáu 2021
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hong em mới chỉ chắc nó chưa add đâu >:<
  17 Tháng sáu 2021
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tối hôm qua giờ nó sợ và ngại >:<
  17 Tháng sáu 2021
 18. Nguyễn Linh_2006
  17 Tháng sáu 2021
 19. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :v Seo mà sợ ? =='
  17 Tháng sáu 2021
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  em không biết luôn, tại em thấy cj là nữ với thi chuyên hóa chắc dễ giúp nó hơn là con trai >:
  17 Tháng sáu 2021
 21. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mà em nói nó thì nó cứ sợ .-.
  17 Tháng sáu 2021
 22. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ==' Chị đang bỏ hóa em eey :v
  Chị sợ làm hư nó ghia :<
  17 Tháng sáu 2021
 23. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ơ kìiii, cj đừng có bỏ :>
  17 Tháng sáu 2021
 24. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :< Chị thấy mình ngày càng sa sút :<
  17 Tháng sáu 2021
 25. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  em có mới khuyến khích nó xong .-.
  nó giải đề tỉnh chị á mà nó làm cũng hong bao nhiêu...
  17 Tháng sáu 2021
 26. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  em cũng bó tayy khi mà em học nguu hóa lấm :> chỉ có cj linhhh
  17 Tháng sáu 2021
 27. Nguyễn Linh_2006
  17 Tháng sáu 2021
 28. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đề tỉnh nặng tính toán lắm :v Chị làm đc hơn 5/10 điểm trong 150 ohuts thoii ;(
  17 Tháng sáu 2021
 29. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mà cj ơii cj có đề tiếng anh cho em xinn
  17 Tháng sáu 2021
 30. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Để chị xem đã @@ Bọn chị làm luôn vô đề thoi
  17 Tháng sáu 2021
 31. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  À chị có ghi 1 số câu chị không làm đc :v À vẫn làm nma linh cảm mách bảo SAI :<
  17 Tháng sáu 2021
 32. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  dạ vâng, cj có đề chuyên tỉnh cj thì cho em xin luôn :D
  17 Tháng sáu 2021