Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. kido2006
  kido2006
  Có gì vậy em?
  13 Tháng sáu 2021
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  nếu mik đăng kí thi chuyên thì 3 môn toán văn anh mình cũng sẽ thi ở chuyên luôn hả anh?
  13 Tháng sáu 2021
 3. kido2006
  kido2006
  chỉ thi môn chuyên ở chuyên thôi em
  13 Tháng sáu 2021
 4. _Nhược Hy Ái Linh_
  13 Tháng sáu 2021
 5. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  nếu ko đỗ chuyên thì xuống hàn thuyên
  13 Tháng sáu 2021
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  nếu ko đỗ hàn thuyên thi xuống hoàng quốc việt
  13 Tháng sáu 2021