Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy An <3

 1. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Nhìn như ngyeu á =))
  9 Tháng sáu 2021
 2. Cindy An <3
  Cindy An <3
  đâu mà=='
  9 Tháng sáu 2021
 3. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Khả nghi lắm =)
  9 Tháng sáu 2021
 4. Cindy An <3
  Cindy An <3
  đừng nghi nữa đó là sự thật:vv
  9 Tháng sáu 2021
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  9 Tháng sáu 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =) gì nx đây
  9 Tháng sáu 2021
 7. Cindy An <3
  Cindy An <3
  gì đâu chỉ là bạn
  đơn giản là bạn ngoài ra ko có gì ;-;
  9 Tháng sáu 2021