Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy Phạm_2007

 1. Cindy An <3
  Cindy An <3
  hiii em ;-;
  9 Tháng sáu 2021
 2. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  dạ em chào chị =='
  9 Tháng sáu 2021
 3. Cindy An <3
  Cindy An <3
  hihi :D
  t thấy ở nick này t thoải mái hơn...
  9 Tháng sáu 2021
 4. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  đỡ lag và đỡ bị dòm ngó
  phá xướng hơn :p
  9 Tháng sáu 2021
 5. Cindy An <3
  Cindy An <3
  đúng ;-;
  và ai sân sii cũng có thể chửi thẳng:vv
  9 Tháng sáu 2021
 6. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  đúng roài.....ở nick phụ cứ phá thoải mái
  ban cx được :p
  9 Tháng sáu 2021
 7. Cindy An <3
  Cindy An <3
  bậy ;-;
  banned ròi lấy j phá
  9 Tháng sáu 2021
 8. Cindy Phạm_2007
  9 Tháng sáu 2021
 9. Cindy An <3
  Cindy An <3
  -;- m chỉ bậy lắm con:vv
  9 Tháng sáu 2021
 10. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  Ban thì lập nick khác :p
  9 Tháng sáu 2021
 11. Cindy An <3
  Cindy An <3
  thoiii sợ lấm
  10 Tháng sáu 2021
 12. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ê, m cân bằng được pt này ko >???
  M + HNO3 -> M(NO3)2 + NxOy + H2O
  10 Tháng sáu 2021
 13. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  được thì helpppp t
  10 Tháng sáu 2021