Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Lâu lắm ms thấy bạn thò mặt lên này :v
  8 Tháng sáu 2021
 2. Kino-Kun
  9 Tháng sáu 2021
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  mình vẫn thò lên thường xuyên mà
  9 Tháng sáu 2021
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Sao hqua ms thấy bạn thì =))
  9 Tháng sáu 2021
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  9 Tháng sáu 2021
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ỏ , thế hử
  9 Tháng sáu 2021
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Bạn đừng có hử vs mình -))
  10 Tháng sáu 2021
 8. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Bạn chỉ lên đây ngắm hoy :vv
  10 Tháng sáu 2021
 9. Kino-Kun
  11 Tháng sáu 2021
 10. Kino-Kun
  Kino-Kun
  đúng zậy đó
  11 Tháng sáu 2021
 11. Hắc Trần Tuyết Nhi
  12 Tháng sáu 2021
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  hỏ
  12 Tháng sáu 2021
 13. Hắc Trần Tuyết Nhi
  12 Tháng sáu 2021
 14. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Nói bạn láo ó
  12 Tháng sáu 2021
 15. Kino-Kun
  Kino-Kun
  xao láo
  13 Tháng sáu 2021
 16. Hắc Trần Tuyết Nhi
  13 Tháng sáu 2021
 17. Kino-Kun
  Kino-Kun
  hong láo
  13 Tháng sáu 2021
 18. Hắc Trần Tuyết Nhi
  13 Tháng sáu 2021