Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ác Quỷ

 1. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Một tháng thôi mà ')
  8 Tháng sáu 2021
 2. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Rảnh rỗi tao qua đây cho mày ít thông báo
  8 Tháng sáu 2021
 3. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Dé dè de may mà mình khum tham gia event
  8 Tháng sáu 2021
 4. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Xĩu đùng đùng vì mày
  8 Tháng sáu 2021
 5. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Tao gấc bùn đây
  8 Tháng sáu 2021
 6. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Này thì ngựa =))
  8 Tháng sáu 2021
 7. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Vào hội thoại set avt đôi khum mày
  8 Tháng sáu 2021
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Tao kiếm được vài tấm xinh
  8 Tháng sáu 2021
 9. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Hờ hờ tao đoán khum sai mà : ))
  5 Tháng bảy 2021
 10. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  :> giờ mới vào nè
  12 Tháng bảy 2021
 11. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =))) zl lâu qué
  12 Tháng bảy 2021
 12. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Tao đợi lòi l vì mày
  12 Tháng bảy 2021
 13. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Zl set ảnh avt đôi i
  13 Tháng bảy 2021
 14. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Hoặc bảo bồ mày cũng được
  13 Tháng bảy 2021
 15. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Ảnh cp save về cũng phí
  13 Tháng bảy 2021
 16. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  vào ht đi
  14 Tháng bảy 2021
 17. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Oce tao mười mày
  14 Tháng bảy 2021
 18. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Tao mời mày zô hội thoại rùi í
  14 Tháng bảy 2021