Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hic, làm đã xong mới nhớ tới lời sắp dạy. Bấm xóa trong vòng 1 nốt nhạc
  5 Tháng sáu 2021
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Khuyến khích các bạn từ làm trc sẽ tốt hơn là mình làm...
  5 Tháng sáu 2021
 3. _Nhược Hy Ái Linh_
  5 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Ngày mai sẽ tag tên cậu vào rất nhiều topic học thuật của toiii
  5 Tháng sáu 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hong đc quạo đâu đó
  5 Tháng sáu 2021
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ;-; nghe có vẻ sợ
  5 Tháng sáu 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hihi đừng sợ :D
  5 Tháng sáu 2021
 8. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Sợ muốn chớt đi đựt ;-;
  5 Tháng sáu 2021
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hihi chỉ có 1 xíu tb như topic lúc sáng thoiiiiiiiiiiii
  5 Tháng sáu 2021
 10. _Nhược Hy Ái Linh_
  5 Tháng sáu 2021