Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Thoiii zậy có gì thì mai còn phần nào thì nghịch phần đó :p
  5 Tháng sáu 2021
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  T nhìn đề mà t muốn bỏ luôn =))
  5 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  5 Tháng sáu 2021
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  T bỏ rồi : ))
  5 Tháng sáu 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  T đang làm:vv
  5 Tháng sáu 2021
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Cố lên e -))
  5 Tháng sáu 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Mà t đã đăng 1 bài khuyên răng r
  5 Tháng sáu 2021
 8. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  -)) Lần trc hình như acc đó cx đăng 1 loạt dài -))
  Làm t thức tới 12h30 ms xong =)
  5 Tháng sáu 2021
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  5 Tháng sáu 2021
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Đăng 1 lần như nguyên cái đề thi á
  5 Tháng sáu 2021
 11. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  :>> Nhà hàng xóm đang hát =))
  5 Tháng sáu 2021
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  5 Tháng sáu 2021
 13. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Nhà hàng xóm =))
  T định hát nhma loa hàng xóm to lắm nên k hát nữa =))
  5 Tháng sáu 2021