Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy Phạm_2007

 1. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  T thấy m giả trân ko khác j t khi dùng acc phụ đâu
  5 Tháng sáu 2021
 2. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  Diễn xuất tốt
  5 Tháng sáu 2021
 3. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  Xứng đáng 10đ :p
  5 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  5 Tháng sáu 2021
 5. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  M giỏi lắm
  5 Tháng sáu 2021
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  5 Tháng sáu 2021
 7. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  M là diễn viên hạng A
  5 Tháng sáu 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Honggg mà, nói bé thoiii
  5 Tháng sáu 2021
 9. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  afaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chị Nguyêdtj
  5 Tháng sáu 2021
 10. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  5 Tháng sáu 2021
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hongg đâuu sai rồi
  Hong phải cj đâuu
  5 Tháng sáu 2021
 12. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  chị on 2 nick cùng lúc đúng hem
  5 Tháng sáu 2021
 13. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  Khum phải âu bé
  5 Tháng sáu 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  5 Tháng sáu 2021
 15. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  hong tin
  5 Tháng sáu 2021
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Tinnn đi mà iu thương
  5 Tháng sáu 2021
 17. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  iu thuwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn>3333
  5 Tháng sáu 2021
 18. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  bằng chứng rõ ràng á chị iu
  5 Tháng sáu 2021
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Mờ lấm mờ lấm
  Úm ba la mất tiêu cái bằng chứng
  5 Tháng sáu 2021
 20. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  Úm ba la e đã chụp lại bằng chứng :D
  5 Tháng sáu 2021
 21. Cindy Phạm_2007
  5 Tháng sáu 2021
 22. Cindy Phạm_2007
  5 Tháng sáu 2021
 23. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  iu chị >3 đừng dựn nhó :3333
  5 Tháng sáu 2021
 24. Cindy Phạm_2007
  5 Tháng sáu 2021
 25. Kiều Anh81
  5 Tháng sáu 2021