Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun なさきあみくん

 1. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  e bảo e thích lịch sử :D
  4 Tháng sáu 2021
 2. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  chịu luôn ròi =_="
  4 Tháng sáu 2021
 3. Kiều Anh81
  4 Tháng sáu 2021
 4. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  em nên quay về quá khứ đi :)) sắp thi lịch sử rồi
  4 Tháng sáu 2021
 5. Kun なさきあみくん
  4 Tháng sáu 2021