Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy Phạm_2007

 1. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  Rep con nhà người ta rất nạnh nùng, tội em nó quớ m :p
  1 Tháng sáu 2021
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hể, tui có nạnh nùng đơu :p
  2 Tháng sáu 2021
 3. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ai bít đâu được ^^
  Nguyệt đang tập làm nạnh nùng girl vs bé nào đó :p
  2 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hmm, mình thân thiện girl mà :p
  2 Tháng sáu 2021
 5. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  chắc là trừ bé đó đó ra :D
  2 Tháng sáu 2021
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hmu hmu, bạn được cái nói đúng còn nói to:p
  3 Tháng sáu 2021
 7. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  bé nó chắc chưa biết :p
  mà vừa sang wall nó thấy nó làm sai tèm lem hỏ m
  3 Tháng sáu 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  t hong qua luôn á, nick t load hong nỗi :>
  chỉ là chạy ra nhà m phá phách thì rất mượt mà:vv
  3 Tháng sáu 2021
 9. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  chòi oi, zu zị,...
  t vừa sang m ạ, t mong nó bị bay
  3 Tháng sáu 2021