Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  你忙吗?
  1 Tháng sáu 2021
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  1 Tháng sáu 2021
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  你是那国 人?
  1 Tháng sáu 2021
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  你叫什么名字?
  1 Tháng sáu 2021
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  今天我去北京玩
  1 Tháng sáu 2021
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Oki ổn rùi đóa :3
  1 Tháng sáu 2021