Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  em dạo này khoẻ không?
  26 Tháng năm 2021
 2. Melon637
  Melon637
  Dzaa e vẫn khỏe :> Haii thì saoo?
  26 Tháng năm 2021
 3. Melon637
  Melon637
  Hânn nèo ạ :>
  26 Tháng năm 2021
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Nguyễn Chi Xuyên ấy
  26 Tháng năm 2021
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  anh cũng hơi khoẻ =))
  26 Tháng năm 2021
 6. Melon637
  Melon637
  Hơi khỏe là saoo ạ : ))?
  27 Tháng năm 2021
 7. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  kiểu là 1 chút khoẻ 1 chút bình thường ^^
  27 Tháng năm 2021
 8. Melon637
  Melon637
  Dzaa :33
  27 Tháng năm 2021
 9. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  năm nay em lên lớp 7 nhỉ
  27 Tháng năm 2021
 10. Melon637
  Melon637
  Dzaa đúng ùii
  27 Tháng năm 2021
 11. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  em đã học gì chưa
  27 Tháng năm 2021
 12. Melon637
  Melon637
  Dzaa dùii, nhma thấy hơi khó :>
  28 Tháng năm 2021
 13. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  hông có khó đâu
  em chăm là được :>
  28 Tháng năm 2021
 14. Melon637
  Melon637
  Dzaa :>
  29 Tháng năm 2021