Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoàng ánh sơn

 1. View previous comments
 2. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  làm j có chuyện ngược đời như vậy
  có mà những ng cmt tus này học câu của chủ wall thui
  sao chép toàn hàng dởm lại còn sai sự thật nữa chứ
  :D
  4 Tháng tám 2021
 3. kaede-kun
  kaede-kun
  chủ wall là 1 tên độc ác và lươn lẹo :/
  4 Tháng tám 2021
 4. Yuriko - chan
  4 Tháng tám 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chủ wall lưn nẹo :p
  4 Tháng tám 2021
 6. kaede-kun
  kaede-kun
  ko ko ko :/
  4 Tháng tám 2021
 7. kaede-kun
  kaede-kun
  chủ wall siêu cấp lươn lẹo mới đúng :D
  4 Tháng tám 2021
 8. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  đó
  những cái ng cmt toàn vô nói chủ wall
  trong khi đó có biết chủ wall là 1 ng siêu tốt đâu
  haiizzz
  4 Tháng tám 2021
 9. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chủ wall lưn nẹo "chăm chỉ đẹp trai cute nhất hành tinh vũ trụ thế giới"
  4 Tháng tám 2021
 10. Yuriko - chan
  4 Tháng tám 2021
 11. kaede-kun
  kaede-kun
  ai lầm tưởng chủ wall tốt bụng thì chính là bị tẩy não roài :>
  4 Tháng tám 2021
 12. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  bỏ lươn lẹo đê
  còn chỗ trong ngoặc kép đúng hết :D
  4 Tháng tám 2021
 13. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ai mà bảo chủ wall ác độc lưn nẹo xấu xa
  là ko phải ng tốt
  4 Tháng tám 2021
 14. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hoii, nể tềnh chủ wall sáng nay nhắc bài mụi, mụi cho 1 cơ hội tốt bụng lèee
  4 Tháng tám 2021
 15. kaede-kun
  kaede-kun
  ai bảo chủ wall lươn lẹo thì là ng tốt :3
  4 Tháng tám 2021
 16. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  è hèm
  chủ wall tốt mới nhắc bài nhóa
  chứ ko đc nể tình
  phải là thật tình mới đúng
  4 Tháng tám 2021
 17. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  làm j có ai lươn lẹo mà ko bảo ng khác lươn lẹo chứ
  làm j có ai ác mà nhận mình ác
  chỉ có chủ wall tốt mới nhận mình tốt thui :D
  4 Tháng tám 2021
 18. kaede-kun
  kaede-kun
  ơ , ngược đời thế .-.
  4 Tháng tám 2021
 19. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  làm j ngược đâu
  đó mới là đúng
  4 Tháng tám 2021
 20. kaede-kun
  kaede-kun
  thế thì sai lý thuyết roài :/
  4 Tháng tám 2021
 21. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  :p thật là...
  4 Tháng tám 2021
 22. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  mà hoi, cả 2 ng như nhao :D:p
  4 Tháng tám 2021
 23. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  làm j có lý thuyết
  4 Tháng tám 2021
 24. kaede-kun
  kaede-kun
  4 Tháng tám 2021
 25. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  4 Tháng tám 2021
 26. Yuriko - chan
  4 Tháng tám 2021
 27. kaede-kun
  kaede-kun
  thì tự tạo ra lý thuyết
  4 Tháng tám 2021
 28. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  lý thuyết là : các ngừi lươn lẹo vẫn lun lưn lẹo
  4 Tháng tám 2021
 29. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  tuổi j mà tạo ra đc lý thuyết
  tí tuổi đầu
  4 Tháng tám 2021
 30. kaede-kun
  4 Tháng tám 2021
 31. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  và 2 ng là một trong số đó, mún lập hội lưn lẹo cùng mụi khum :p
  4 Tháng tám 2021
 32. kaede-kun
  kaede-kun
  khum khum khum
  ca dou có lươn
  4 Tháng tám 2021
 33. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko ai tham gia cái hội ý
  hội ng tốt thì tham gia
  4 Tháng tám 2021
 34. kaede-kun
  kaede-kun
  yeah :D
  4 Tháng tám 2021
 35. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  thế tg hội đáng iu nhứ hành tinh khum
  4 Tháng tám 2021
 36. kaede-kun
  kaede-kun
  khum khum khum
  ca dou đáng iu :D
  chỉ đẹp thoai :p
  4 Tháng tám 2021
 37. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  thế còn hội"đáng iu đẹp trai/xinh gái cute thưn thịn nhứt hành tinh vũ trụ thế giới khum
  4 Tháng tám 2021
 38. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  có hội
  super siêu siêu đẹp trai cute tốt bụng đáng iu hiền lành nhất hành tinh vũ trụ thế giới.....
  này thì tham gia :D
  4 Tháng tám 2021
 39. kaede-kun
  kaede-kun
  thiếu thiếu thiếu
  còn thông minh sáng dạ nhất dải ngân hàng nữa :D
  4 Tháng tám 2021
 40. kaede-kun
  kaede-kun
  *hà
  4 Tháng tám 2021
 41. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ò ò, có hết :p
  4 Tháng tám 2021
 42. kaede-kun
  kaede-kun
  cái gì tốt đẹp nhất thì thêm hết vào nữa :D
  4 Tháng tám 2021
 43. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hmm
  gộp lại đc ko :D
  4 Tháng tám 2021
 44. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hội super siêu siêu đẹp trai cute tốt bụng đáng iu thông minh sáng dạ hiền lành nhất hành tinh vũ trụ thế giới.....
  4 Tháng tám 2021
 45. kaede-kun
  kaede-kun
  bỏ thế giới ik , thêm hệ mặt trời cho lớn :D
  4 Tháng tám 2021
 46. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hội super siêu siêu đẹp trai cute tốt bụng đáng iu thông minh sáng dạ hiền lành nhất hành tinh vũ trụ hệ mặt trời :p
  4 Tháng tám 2021
 47. kaede-kun
  kaede-kun
  giờ chuẩn gòi nè :p
  4 Tháng tám 2021
 48. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hoi đổi tên gia đình mình thành vậy nhóe
  4 Tháng tám 2021
 49. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  đc đó
  ổn
  @Yuriko - chan con gái mà tham gia hội này làm chi
  4 Tháng tám 2021
 50. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Hội đẹp try xinh gái
  4 Tháng tám 2021
 51. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  thôi
  tùy
  4 Tháng tám 2021