Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Đừng en hiếppp em nữa, nay mọi người hùa nhau en hiếp em =((
  23 Tháng năm 2021
 2. The key of love
  The key of love
  Hihi, gả đi đc r :D
  23 Tháng năm 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  23 Tháng năm 2021
 4. The key of love
  The key of love
  Kiếm ng gả :D
  23 Tháng năm 2021
 5. The key of love
  The key of love
  Chị em bôn ba từ Bắc chí Nam, thiếu j ng để gả Nguyệt đi :D
  23 Tháng năm 2021
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thơu đừnggg ;-;
  ở với keyy
  23 Tháng năm 2021
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  23 Tháng năm 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  để t gả m điiii
  23 Tháng năm 2021
 9. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Thách m gả đc t đi
  23 Tháng năm 2021
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  t sẽ rao bán m ;-;
  y như m hồi tối
  23 Tháng năm 2021
 11. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Ngon rao đi =))
  23 Tháng năm 2021
 12. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Rất hân hạnh nha bae -))
  23 Tháng năm 2021
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hmm, đợi đó -;-
  23 Tháng năm 2021
 14. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  *hóng* =))) chúc bạn thành công -))
  23 Tháng năm 2021
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sao mấy nay m thích chọc t hòaiiiiii
  23 Tháng năm 2021
 16. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hmm tại t thích =))
  23 Tháng năm 2021
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  huuuhu, t sẽ yên lặng k nói chiện vs m nữa
  en hiếp t hoài, biết t nói ko lại mà cứ học t +.+
  23 Tháng năm 2021
 18. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  =)) vậy thì m sẽ k rao bán t đc =))
  23 Tháng năm 2021
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  -.- ý là t thấy tbáo key sâp r đó
  23 Tháng năm 2021
 20. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Tb mừng sinh nhật :33
  23 Tháng năm 2021
 21. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  K thì t sang phá m =))
  23 Tháng năm 2021
 22. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hihi, của t với m là nhiềuuuu
  23 Tháng năm 2021
 23. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  K ai rảnh ngoài t vs m =))
  23 Tháng năm 2021
 24. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  phá nhà ngta như zầy....
  23 Tháng năm 2021
 25. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Thì ngta sẽ hạnh phúc k nói nên lời :3
  23 Tháng năm 2021
 26. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nc mắt rưng rưng :D
  23 Tháng năm 2021
 27. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  =)) t quá phá m
  23 Tháng năm 2021
 28. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ohhh, t sẽ đóng cửa nhà ><
  23 Tháng năm 2021
 29. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  M khoá đi =)) t sẽ tìm cách phá =))
  23 Tháng năm 2021
 30. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hí hí, t hóng ;-;
  23 Tháng năm 2021
 31. The key of love
  The key of love
  Phá chung :D
  23 Tháng năm 2021
 32. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  *dắt tay nhau đi phá* :3
  23 Tháng năm 2021
 33. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  oh mai gót
  cj keyyy T^T
  23 Tháng năm 2021
 34. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  T đã ns là m k đọ đc đâu =))
  23 Tháng năm 2021
 35. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ...t đi về .-.
  23 Tháng năm 2021
 36. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Để t đi theo m về =))
  23 Tháng năm 2021