Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy Phạm_2007

 1. hoàng ánh sơn
  22 Tháng năm 2021
 2. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  cuksuk thế
  22 Tháng năm 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ???
  chả hiểu j
  22 Tháng năm 2021
 4. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  cục súc
  22 Tháng năm 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ???
  a làm j đâu nhỉ
  22 Tháng năm 2021
 6. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ngừi ta sang đây chơi
  thế mà nhắn mỗi số 2
  22 Tháng năm 2021
 7. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  2 = chào
  e là ng đầu tiên a dùng số 2 đó
  nên bik trân trọng :D
  22 Tháng năm 2021
 8. Cindy Phạm_2007
  22 Tháng năm 2021
 9. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  thể xinloi nhá
  22 Tháng năm 2021
 10. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ko hề bít ý
  22 Tháng năm 2021
 11. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko sao ko sao
  chưa j đã xin lỗi rồi
  22 Tháng năm 2021
 12. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  sợ a bùn
  22 Tháng năm 2021
 13. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  a đâu có như e
  ai như e đâu mà lớn đầu rồi vẫn thế
  22 Tháng năm 2021
 14. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ơ.....
  e vẫn còn là con nít nhá
  22 Tháng năm 2021