Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. The key of love
  The key of love
  Oh babeee~~
  21 Tháng năm 2021
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Xinh quá :33
  22 Tháng năm 2021
 3. The key of love
  The key of love
  ❤️❤️❤️
  22 Tháng năm 2021
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Chị bảo kê em =((
  Nguyệt nó đồi dùng u đe dọa =((
  22 Tháng năm 2021
 5. The key of love
  The key of love
  Sao ấy??
  22 Tháng năm 2021
 6. The key of love
  The key of love
  Chị bảo kê đây
  22 Tháng năm 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hmm, cj key
  M.anh nó có cj giangg rờu hứ -.-
  22 Tháng năm 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nó đòi bán em chứ bộ ;-;
  22 Tháng năm 2021
 9. The key of love
  The key of love
  Bán em cho ai
  22 Tháng năm 2021
 10. The key of love
  The key of love
  Chị ủng hộ MA ><
  22 Tháng năm 2021
 11. Hắc Trần Tuyết Nhi
  22 Tháng năm 2021
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hờn mọi người
  23 Tháng năm 2021
 13. The key of love
  23 Tháng năm 2021