Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Roses_are_rosie

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  dạ congtua, anh nghe nà :p
  20 Tháng năm 2021
 2. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  cute thế n bắt về nuôi thoy :p
  20 Tháng năm 2021
 3. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  cute thế n bắt về nuôi thoy :p
  20 Tháng năm 2021
 4. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  ai cho bắt về mà bắt :p
  20 Tháng năm 2021
 5. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  ko cho thì thoy =='
  nhma ko cho cx phải cho....
  đấy là lệnh...cấm cãi nghe chưa hỏ :p
  20 Tháng năm 2021
 6. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  ko rep thế này là ko mún ròi...
  thoy ko ép đâu...sợ hoangtu dỗi lắm :p
  20 Tháng năm 2021
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  dạ vâng ạ ❤️❤️❤️
  20 Tháng năm 2021
 8. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  vâng cái j thế ạ ???
  20 Tháng năm 2021
 9. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  rep câu trên nhưng máy lag quá :p
  20 Tháng năm 2021
 10. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  chứ ai mà thèm dỗi ;-;
  20 Tháng năm 2021
 11. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  thoyyy
  nghe giọng là bít dỗi ròi....
  20 Tháng năm 2021
 12. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hong phải đou, ai dỗi congtua đou ;-;
  20 Tháng năm 2021
 13. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  thật honggg
  hong nói thật là cho anh chơi 1 mik đấy :)
  20 Tháng năm 2021
 14. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  thiệt đó, yêu congtua lắm, sao dỗi được :p
  20 Tháng năm 2021
 15. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  yêu congtua hay là yêu e khá ròi nhắn lộn vào đây thế :)
  20 Tháng năm 2021
 16. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  ơ kìa, bé là congtua cụa anh mà Ụ v Ụ
  20 Tháng năm 2021
 17. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  love u >3
  20 Tháng năm 2021
 18. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  who class diuuuuu ❤️❤️❤️
  20 Tháng năm 2021