Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoàng ánh sơn

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hmm
  bình thường
  chả có j là nồng nhiệt hết
  20 Tháng năm 2021
 2. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ui dời
  để ý thế nhỉ
  soi mói quen thân đi
  20 Tháng năm 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  bớt đi
  lớn đầu rồi
  20 Tháng năm 2021
 4. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  lớn rồi
  có ny là lớn rồi
  20 Tháng năm 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  nhưng vẫn là có
  có thì vẫn là có
  ct hay ko vẫn là có
  nói chung là có
  có thì lớn rồi
  20 Tháng năm 2021