Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy Phạm_2007

 1. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ko biết a tương tư ai mà ....cái tus.....
  19 Tháng năm 2021
 2. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  a còn ko bik nữa là
  nói j đến e
  19 Tháng năm 2021
 3. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  tương tư ai mà mãi iu thế :p
  19 Tháng năm 2021
 4. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ai ý nhỉ ???
  ai ý nhỉ ???
  ai ý nhỉ ???
  ai ý nhỉ ???
  ai ý nhỉ ???
  ai ý nhỉ ???
  ai ý nhỉ ???
  ai ý nhỉ ???
  19 Tháng năm 2021
 5. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ai mà bít được
  19 Tháng năm 2021
 6. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  thế thì hỏi làm chi
  19 Tháng năm 2021
 7. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  thì hỏi xem a tương tư ai mà a hỏi lại e sao e bít được :p
  19 Tháng năm 2021
 8. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  a hông bik nên a mới hỏi e
  ai ngờ e cũng hông bik nốt
  19 Tháng năm 2021
 9. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  thế là iu e nào đấy ???
  cho e xin cái tên zới
  19 Tháng năm 2021
 10. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  tên là ................................ ???
  hông bik lun
  19 Tháng năm 2021
 11. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  nói ikkk
  19 Tháng năm 2021
 12. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ko thì zô ht
  19 Tháng năm 2021
 13. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hông bikkkkkk
  19 Tháng năm 2021
 14. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  hong thì thoy
  19 Tháng năm 2021
 15. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  thoy ......................
  19 Tháng năm 2021