Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà Kiều Chinh

 1. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  cho e lm wen nha
  18 Tháng năm 2021
 2. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  có lẽ :D
  18 Tháng năm 2021
 3. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  Chinh, k8
  21 Tháng năm 2021
 4. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  k8
  lớp 7
  nhỉ
  21 Tháng năm 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  k4
  21 Tháng năm 2021