Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thấp chủn ;-;
  18 Tháng năm 2021
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  chị giỏi vậy sao thấp đc
  18 Tháng năm 2021
 3. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  sr chị, h em mới học xong
  18 Tháng năm 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thấp nên mẹ mới la .-.
  18 Tháng năm 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hiii ko sao đâu
  18 Tháng năm 2021
 6. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  điểm thấp nhất 8,0
  18 Tháng năm 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ừm cũng bình thường thuiii
  18 Tháng năm 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  box sử nay có mk bé gánh thui cj uyên bận ôn thi cũng ít on
  18 Tháng năm 2021
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  18 Tháng năm 2021
 10. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Dạ box em cx ít bài nên ko sao á chị ^^
  18 Tháng năm 2021
 11. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Qua box anh toàn thấy chị với chjj Hạ
  18 Tháng năm 2021
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  box cj toàn viết văn
  té xỉu >:
  18 Tháng năm 2021
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  18 Tháng năm 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  18 Tháng năm 2021
 15. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  18 Tháng năm 2021
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  18 Tháng năm 2021