Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Hà Kiều Chinh
  17 Tháng năm 2021
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  chìu mát mẻ ạ
  17 Tháng năm 2021
 3. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  nắng lm e ạ
  17 Tháng năm 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  vừa chui ra khỏi cái điều hòa
  17 Tháng năm 2021