Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi warm sunset

 1. Hà Kiều Chinh
  17 Tháng năm 2021
 2. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  bn tui hôm nay dẹo ghê á
  17 Tháng năm 2021
 3. warm sunset
  warm sunset
  hehe k lên lấy sách à
  17 Tháng năm 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  17 Tháng năm 2021
 5. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  lúc nào dảnh thì tao lên lấy sách, chắc tuần sau
  21 Tháng năm 2021
 6. warm sunset
  warm sunset
  có thể k lên cx đc
  21 Tháng năm 2021
 7. Hà Kiều Chinh
  21 Tháng năm 2021
 8. warm sunset
  warm sunset
  t chx lm xong
  21 Tháng năm 2021
 9. Hà Kiều Chinh
  21 Tháng năm 2021
 10. warm sunset
  warm sunset
  ảnh bìa đẹp
  21 Tháng năm 2021
 11. Hà Kiều Chinh
  21 Tháng năm 2021
 12. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  nghe cái câu bao j thích sẽ yêu kiểu......jjế
  21 Tháng năm 2021
 13. warm sunset
  warm sunset
  k đc oki mấy á
  21 Tháng năm 2021