Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangmanh_2k5

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  dạ
  chủ nhà nay ở nhà nè
  16 Tháng năm 2021
 2. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  Chúc buổi tối vv
  16 Tháng năm 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  chỗ tôi chưa tối đâu
  đang sáng trưng nè
  16 Tháng năm 2021
 4. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  Um nhg chỗ tôi tối r nên tôi chúc v
  16 Tháng năm 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ông phải hỏi xem chỗ tôi tối chưa thì mới chúc chứ
  giờ chỗ tôi chưa tối chúc làm j ???
  16 Tháng năm 2021
 6. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  Um v hả
  Xl nhé
  16 Tháng năm 2021
 7. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  Sẽ ghi nhớ và rút kinh nghiệm
  16 Tháng năm 2021
 8. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko
  ko chấp nhận lời xin lỗi
  16 Tháng năm 2021
 9. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  Thế h phải lm s đây
  16 Tháng năm 2021
 10. hoàng ánh sơn
  17 Tháng năm 2021
 11. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  haizzzzz-.-
  17 Tháng năm 2021
 12. hoàng ánh sơn
  17 Tháng năm 2021