Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi chào! mình tên là Trang

 1. chào! mình tên là Trang
  15 Tháng năm 2021
 2. chào! mình tên là Trang
  15 Tháng năm 2021
 3. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  sao đăng liên tục thế ???
  15 Tháng năm 2021
 4. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ko thấy j hết
  15 Tháng năm 2021
 5. chào! mình tên là Trang
  15 Tháng năm 2021
 6. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  sao phải đổi liên tục thế
  15 Tháng năm 2021
 7. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  để im ko đc à
  15 Tháng năm 2021
 8. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  mẹ tui sắp vô
  15 Tháng năm 2021
 9. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  rùi, mẹ tui đi rùi
  15 Tháng năm 2021
 10. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  mẹ vô thì sao ???
  15 Tháng năm 2021
 11. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  làm sao vậy
  mẹ làm j bạn à
  15 Tháng năm 2021
 12. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  hoàng ánh sơn sao phải đổi liên tục thế
  Vài giây trước Báo cáo vi phạm
  hoàng ánh sơn để im ko đc à
  trang: do thấy dài qué
  15 Tháng năm 2021
 13. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  kệ chứ
  dài cho thích
  để ai tò mò vô đọc thì ng ta đọc cho dễ chứ nhiều thế này ng ta đọc nản đó
  15 Tháng năm 2021
 14. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  hoàng ánh sơn mẹ vô thì sao ???
  Vài giây trước Báo cáo vi phạm
  hoàng ánh sơn làm sao vậy
  mẹ làm j bạn à
  Vài giây trước Báo cáo vi phạm
  chổi zô mông
  15 Tháng năm 2021
 15. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  mà đợi t tí nhá
  t làm bài kiểm tra đã
  đừng nhắn quá nhiều
  15 Tháng năm 2021
 16. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  hoàng ánh sơn kệ chứ
  dài cho thích
  để ai tò mò vô đọc thì ng ta đọc cho dễ chứ nhiều thế này ng ta đọc nản đó
  1 phút trước Báo cáo vi phạm
  trang :tui hack trí nhớ ông khó
  15 Tháng năm 2021
 17. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  hack kiểu j ???
  điêu
  15 Tháng năm 2021
 18. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  hoàng ánh sơn mà đợi t tí nhá
  t làm bài kiểm tra đã
  đừng nhắn quá nhiều
  1 phút trước Báo cáo vi phạm
  trang: vậy you làm đi
  15 Tháng năm 2021
 19. chào! mình tên là Trang
  15 Tháng năm 2021
 20. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  nữa ông đọc sau
  15 Tháng năm 2021
 21. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  rảnh ko trang
  15 Tháng năm 2021
 22. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  hoàng ánh sơn hack kiểu j ???
  điêu
  Vài giây trước Báo cáo vi phạm
  trang: tui nói cho nghe
  ông tên hoàng ánh sơn
  15 Tháng năm 2021
 23. hoàng ánh sơn
 24. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  t ko làm đc nó bị sao ý
  15 Tháng năm 2021
 25. chào! mình tên là Trang
  15 Tháng năm 2021
 26. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  làm bài hộ đi
  15 Tháng năm 2021
 27. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  khoanh bừa cũng đc
  15 Tháng năm 2021
 28. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  tôi máy tính ko làm đc bài
  15 Tháng năm 2021
 29. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 30. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 31. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  về:hoàng ánh sơn làm bài hộ đi
  Hôm qua, lúc 22:08 Báo cáo vi phạm
  hoàng ánh sơn khoanh bừa cũng đc
  Hôm qua, lúc 22:08 Báo cáo vi phạm
  hoàng ánh sơn tôi máy tính ko làm đc bài
  Hôm qua, lúc 22:08 Báo cáo vi phạm
  trang: xl vì tui cũng máy tính
  16 Tháng năm 2021
 32. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  + tối qua tui lỡ đi ngủ
  16 Tháng năm 2021
 33. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 34. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 35. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 36. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 37. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 38. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  máy lag, xin lỗi
  16 Tháng năm 2021
 39. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  đây
  đây
  16 Tháng năm 2021
 40. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  nhắn sao nhiều thế
  16 Tháng năm 2021
 41. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  để you đọc
  16 Tháng năm 2021
 42. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  nhưng máy nó lag
  16 Tháng năm 2021
 43. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ok ok
  nhưng nhắn nhiều quá đó
  bao nhiêu thông báo
  16 Tháng năm 2021
 44. chào! mình tên là Trang
  16 Tháng năm 2021
 45. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  mà sao đang nhắn tin mà ngủ quên đc hay vậy
  chỉ cách đi
  16 Tháng năm 2021
 46. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  nhắn xong, quên, tắt máy, đi ngủ
  16 Tháng năm 2021
 47. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  nhắn xong, quên, tắt máy, đi ngủ ???
  đang nhắn dở lại đi ngủ
  16 Tháng năm 2021
 48. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  nhắn xong, khát nc, quên, tắt máy, đi ngủ
  16 Tháng năm 2021
 49. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  ngủ sớm thế
  16 Tháng năm 2021