Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy Phạm_2007

 1. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  Lô cj nha
  16 Tháng năm 2021
 2. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  cho làm wen nha ^^
  16 Tháng năm 2021
 3. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  Ủa e tưởng e vs cj wen nhau mà??
  16 Tháng năm 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  E là hantoankm22@gmail.com ý
  16 Tháng năm 2021
 5. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  Cj xem lại đi ở trang thứ ba trong hồ sơ của e đó
  16 Tháng năm 2021
 6. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  chết......
  chị quên mất ý
  chắc do e đổi tên nên cj quên mất
  16 Tháng năm 2021
 7. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  hông sao đâu
  17 Tháng năm 2021
 8. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  e là một con ng lương thiện mà :D
  17 Tháng năm 2021
 9. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  ukm....Lương thiện
  nghe có j đó hơi....
  nguy hiểm ở đây
  17 Tháng năm 2021
 10. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  chi nghĩ mik nên chạy thật nhanh :D
  trước khi có điều j đó xảy ra :p
  17 Tháng năm 2021
 11. Hà Kiều Chinh
  18 Tháng năm 2021
 12. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  sao bé cười ???
  *Dự cảm chẳng lành chút nào*
  18 Tháng năm 2021
 13. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  đoán xem
  18 Tháng năm 2021
 14. Cindy Phạm_2007
  Cindy Phạm_2007
  cảm giác nguy hiểm x2 :p
  18 Tháng năm 2021