Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi chào! mình tên là Trang

 1. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  người lạ cũng đc nghỉ rùi
  nhưng hơi buồn tí vì chưa đc thi học kì
  sợ khi quay lại trường mà thi chắc ( chết dở )
  15 Tháng năm 2021
 2. hoàng ánh sơn
  15 Tháng năm 2021
 3. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  khổ ghê
  may mk thi zồi
  15 Tháng năm 2021
 4. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  sướng thật sự
  giờ mà phải ngồi nhà mà ôn thì
  chắc ......................................................
  15 Tháng năm 2021
 5. chào! mình tên là Trang
  15 Tháng năm 2021
 6. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  mà ta làm wen chưa ngừi lạ
  15 Tháng năm 2021
 7. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  nản
  hè chúng nó đc chs mình ngồi nhà ôn bài ???
  15 Tháng năm 2021
 8. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  chứ tui hông nhớ TvT
  15 Tháng năm 2021
 9. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  có làm quen rồi
  nhưng chưa giới thiệu tên tuổi năm sinh năm mất quên quán sở thích ghét cái j ............................................
  15 Tháng năm 2021
 10. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  trốn đi chơi đi
  15 Tháng năm 2021
 11. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  vậy you giới thịu đê
  15 Tháng năm 2021
 12. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  trốn đi chs nhưng đang dịch ra ngoài là ng ta bế đi cách ly đó
  15 Tháng năm 2021
 13. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  tôi ko bik giới thiệu sao nữa
  bạn giới thiệu trước ik
  15 Tháng năm 2021
 14. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  đeo khẩu trang đi
  15 Tháng năm 2021
 15. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  đeo rồi nhưng nó cứ bị tuột
  15 Tháng năm 2021
 16. chào! mình tên là Trang
  chào! mình tên là Trang
  tui đeo khẩu trang zồi hôm qua tui cũng giới thịu với you giồi
  chỉ u chưa giới thịu thoi
  you lục lại trí nhớ đi TwT
  15 Tháng năm 2021
 17. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  thôi giới thiệu lại ik
  hôm qua muộn quá nên chưa kịp lưu lại vào trí nhớ để quên đâu rồi ý
  15 Tháng năm 2021