Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangmanh_2k5

 1. Hà Kiều Chinh
  14 Tháng năm 2021
 2. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  ăn tối ch e
  14 Tháng năm 2021
 3. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  e ăn rồi
  14 Tháng năm 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  a nghỉ hè chx
  14 Tháng năm 2021
 5. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  mai a nghỉ này
  14 Tháng năm 2021
 6. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  e nghỉ từ hôm thứ tư rùi
  14 Tháng năm 2021
 7. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  Um v hả
  14 Tháng năm 2021
 8. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  thi thố thế nào? tốt hum
  14 Tháng năm 2021
 9. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  cx ok tạm đc e
  14 Tháng năm 2021
 10. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  e thì .....
  14 Tháng năm 2021
 11. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  chx bt đc
  14 Tháng năm 2021
 12. hoangmanh_2k5
  hoangmanh_2k5
  là.........
  14 Tháng năm 2021