Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  gả thì không đúng, tặng mới đúng ^^
  12 Tháng năm 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  thích chủ tus
  12 Tháng năm 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Ơ nuôi tui nổi không?
  12 Tháng năm 2021
 4. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  12 Tháng năm 2021
 5. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  a chọn bé đang ngồi nhá
  12 Tháng năm 2021
 6. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  @hoàng ánh sơn thôi ông ơi, lúc nào nhìn thấy gái mắt cũng sáng ra =))
  13 Tháng năm 2021
 7. hoàng ánh sơn
  hoàng ánh sơn
  @~ Su Nấm ~ ơ hay nguyệt kêu chọn thì a chọn ko đc à
  13 Tháng năm 2021
 8. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  xênh xẻo zợ babe <3
  13 Tháng năm 2021
 9. Aww Pomme
  Aww Pomme
  13 Tháng năm 2021
 10. Trương Lương ^^
  Trương Lương ^^
  Thick Sayu thoy
  13 Tháng năm 2021
 11. hoàng ánh sơn
  13 Tháng năm 2021
 12. Trương Lương ^^
  15 Tháng năm 2021
 13. hoàng ánh sơn
  15 Tháng năm 2021