Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi A.D....@&&&753

 1. Kun なさきあみくん
  13 Tháng năm 2021
 2. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Lâu lắm mới thấy cái mặt :>
  13 Tháng năm 2021
 3. A.D....@&&&753
  A.D....@&&&753
  Hì lâu r nhỉ
  16 Tháng năm 2021
 4. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Dạo này khỏe hum?
  16 Tháng năm 2021
 5. A.D....@&&&753
  A.D....@&&&753
  Bình thường thui e
  18 Tháng năm 2021
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  nghỉ dịch chán wa đi mất tớ ko muốn ở nhà nx luôn
  18 Tháng năm 2021