Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  6 Tháng năm 2021
 2. Ánh 01
  Ánh 01
  Mình lun sẵn sàng ^^
  7 Tháng năm 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thật không đó!
  7 Tháng năm 2021
 4. Ánh 01
  Ánh 01
  Tất nhiên là thật rùi
  7 Tháng năm 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hiii thi chưa hay nghỉ dịch >:
  7 Tháng năm 2021
 6. Ánh 01
  Ánh 01
  Mình thi được một số môn rùi, và mình nghỉ dịch rùi ^^
  7 Tháng năm 2021