Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ĐứcHoàng2017

 1. ĐứcHoàng2017
  4 Tháng năm 2021
 2. kido2006
  kido2006
  bạn tải GSP5 về nh
  4 Tháng năm 2021
 3. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  anybody here ???
  4 Tháng năm 2021
 4. kido2006
  kido2006
  nhắn r mà -_-
  4 Tháng năm 2021
 5. kido2006
  kido2006
  thỉnh thoảng load lại trang đi :vvv
  4 Tháng năm 2021
 6. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  oh thank god, u here i though u died XD
  4 Tháng năm 2021
 7. kido2006
  kido2006
  :vvvvvvvvvvvvvvv
  4 Tháng năm 2021
 8. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  mạng chậm quá mà man :v
  4 Tháng năm 2021
 9. kido2006
  kido2006
  ầu kêy
  4 Tháng năm 2021
 10. kido2006
  kido2006
  hehehe =)))
  4 Tháng năm 2021
 11. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  ê tôi vừa làm nhiễu cái thông báo của bà đó, có gì chưa ?
  4 Tháng năm 2021
 12. kido2006
  kido2006
  tôi là nam ông êyyyyyyyyyyyyy @@
  4 Tháng năm 2021
 13. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  ối giồi ôi
  4 Tháng năm 2021
 14. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  really a dude ?
  4 Tháng năm 2021
 15. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  thế hỏi một câu cho chắc nè
  4 Tháng năm 2021
 16. kido2006
  kido2006
  ối dôi ôi luôn :))). avt con mều thui mà =))))))))))))
  4 Tháng năm 2021
 17. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  con trai có gì mà con gái không có, mà nói khe khẽ thôi nhé, sshhhh
  4 Tháng năm 2021
 18. kido2006
  kido2006
  =)))))))))))))) cái này khỏi nói ông êy :))))))
  4 Tháng năm 2021
 19. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  gì bn eeii, bn làm tối nóng lòng lắm rồi đấy =)))
  4 Tháng năm 2021
 20. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  ơ thế vậy là chịu à, cái này tôi hỏi thằng cu ở nhà tôi nó còn đọc như thuộc làu làu mà ?
  4 Tháng năm 2021
 21. kido2006
  kido2006
  chịu =)))))))))
  4 Tháng năm 2021
 22. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  vờ cờ l' , viên ngọc trai ý , khẹc khẹc khẹc
  4 Tháng năm 2021
 23. kido2006
  kido2006
  =)))
  4 Tháng năm 2021