Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  halooo
  4 Tháng năm 2021
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vũ mất tiêu
  4 Tháng năm 2021
 3. Trương Văn Trường Vũ
  4 Tháng năm 2021
 4. phamkimcu0ng
  4 Tháng năm 2021
 5. temotojirimo12
  temotojirimo12
  haloooo
  5 Tháng năm 2021
 6. temotojirimo12
  5 Tháng năm 2021
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  tức
  5 Tháng năm 2021
 8. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  A có mấy đứa em, còn em có màu nhưng FA :>
  8 Tháng năm 2021
 9. phamkimcu0ng
  8 Tháng năm 2021