Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trinh Linh Mai

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  30 Tháng tư 2021
 2. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  Đg lèm j thế
  30 Tháng tư 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Soank đề cương á
  30 Tháng tư 2021
 4. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  Zồi ôi
  Siêng dữ sợ chòi
  30 Tháng tư 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Soạn hc thi chứ siêng đâu
  30 Tháng tư 2021
 6. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  Eo ơi, m còn mấy hôm nữa thi
  30 Tháng tư 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Không biết có đề cương thì t soạn t học dần thui
  30 Tháng tư 2021
 8. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  uầy, giỏi còn chăm kìa ><
  30 Tháng tư 2021
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chắc t chết, học sớm đỡ đuối hơn @@
  30 Tháng tư 2021