Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ánh 01

 1. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  Mk tên hân, k8
  còn bạn
  27 Tháng tư 2021
 2. Ánh 01
  Ánh 01
  Chị tên Ánh 2k7, rất zui được làm wen ^^
  27 Tháng tư 2021
 3. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  chị ở đâu zậy ạ
  27 Tháng tư 2021
 4. Ánh 01
  Ánh 01
  Chị ở Thái Bình, còn em??
  27 Tháng tư 2021
 5. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  em ở hà tĩnh
  29 Tháng tư 2021
 6. Ánh 01
  Ánh 01
  Ồ chị nghe có vẻ xa xa. Pé sắp thi chưa vậy??
  29 Tháng tư 2021