Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Nguyễn Linh_2006
 2. Nguyễn Linh_2006
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thank you <3
  19 Tháng tư 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Qua fb hỏi tiếp :p
  19 Tháng tư 2021
 5. kido2006
  kido2006
  tui đang hơi phe^ nên nghĩ ra cáchhơi dài :vvv

  có MHCK nôitj tiếp => MHK=MCK
  có MHK=PHO(đối đỉnh)
  AOH=ABC(2 góc đồng vị )
  =>AOH+PHO=abc+mhk=abc+mck=kmc+mck(do abcd nội tiếp )=90
  ->HPO=90
  19 Tháng tư 2021
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thank you nè :3
  20 Tháng tư 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Haizzzzz ==" Off luôn r hả?
  4 Tháng năm 2021
 8. kido2006
  kido2006
  đang nghĩ @@ khó quá
  4 Tháng năm 2021
 9. kido2006
  kido2006
  ra rùi nhó @@ . hơi căng . mình nghĩ j k bt nx , k để ý câu a :vvvv
  5 Tháng năm 2021