Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trinh Linh Mai

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Thanks bae very much!
  18 Tháng tư 2021
 2. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  thi tốt khưm nek :33
  18 Tháng tư 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Cũng ổn nhẹ
  18 Tháng tư 2021
 4. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  ổn nhẹ j nx chời, hí, điểm cao trong tay gòii
  18 Tháng tư 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  18 Tháng tư 2021
 6. Trinh Linh Mai
  Trinh Linh Mai
  khó á, đừng lo quá đóa
  18 Tháng tư 2021