Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  14 Tháng tư 2021
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  phải nhờ TMod giúp đỡ rồi :D
  14 Tháng tư 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  oh no, em còn nguc ngok lắm :<
  14 Tháng tư 2021
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao ấy
  14 Tháng tư 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chết chết đâu có:33 nó là sự thật ^^
  14 Tháng tư 2021
 6. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  ngu ngok hay không vẫn phải giúp tôi là được :p
  14 Tháng tư 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  uciiii chốt đơn, nếu em biết á nghen :D
  14 Tháng tư 2021
 8. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hihi...không biết thì tìm mạng để chỉ anh chứ sao
  14 Tháng tư 2021
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ẹc, khum biết lỡ sai á :>
  14 Tháng tư 2021
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hihi, có j em nhờ cj bella giúp cho anh ^^
  14 Tháng tư 2021
 11. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  bella là ai nữa??
  14 Tháng tư 2021
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Mod anh đó, cj ý rất giỏi ^^
  14 Tháng tư 2021
 13. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Ohhhh....sao em không phấn đấu để giỏi hơn Mod luôn :p
  14 Tháng tư 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chéc ko nỗi đơu >: khó lém hihi
  14 Tháng tư 2021
 15. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Tiếng Anh thôi mà...vào chém gió nhiều vào là chị sợ ngay :D
  14 Tháng tư 2021
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  khum có được, nó cũng cần phải có cơ sở các kiểu :>
  14 Tháng tư 2021
 17. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hahaha...chém gió auto giỏi :>
  14 Tháng tư 2021
 18. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hihi, mà em chưa có làm wen ah nữa
  em là Nguyệt 2k7 >:
  14 Tháng tư 2021
 19. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  còn anh là Nghĩa....anh cũng 2k7 :D
  14 Tháng tư 2021
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  anh đừng có điêu, đừng có dụ em >:
  14 Tháng tư 2021
 21. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  tất nhiên là không dụ rồi :p
  14 Tháng tư 2021
 22. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  anh 2k2
  anh lớn mà dụ em >:
  14 Tháng tư 2021
 23. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  đâu...2k2 chỉ là năm sinh của anh thôi chứ tâm hồn anh 2k7 :D
  14 Tháng tư 2021
 24. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ah thiệt là zui tánh ^^
  14 Tháng tư 2021
 25. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  tôi sẽ report TMod Anh không giải bt mà tán gẫu với tôi :p
  14 Tháng tư 2021
 26. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  eee, đâu có đâu, tại đang gảnh tay thui
  với box anh bài tập tồn đọng chỉ còn của 11 và 12, trình em chưa tới để giải hết
  14 Tháng tư 2021
 27. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  em thử xem bài tồn đọng của năm trước xem :D
  đảm bảo đầy việc cho em làm :D
  14 Tháng tư 2021
 28. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Hoặc là bịa ra một topic nào đó để đăng meme tiếng Anh chẳng hạn
  14 Tháng tư 2021
 29. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  em còn chưa soạn đề cho CTV với mấy bạn đkí vị trí Tmod đó huhu :>
  14 Tháng tư 2021
 30. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  vậy lúc nãy ai kêu với anh là "rảnh tay" :p
  report report report report
  14 Tháng tư 2021
 31. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hic, hic ah en hiếp en hờn
  14 Tháng tư 2021
 32. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  anh sao dám ăn hiếp em...em có cả Box Anh support mà :(
  (PS: nhưng anh có Box Lý :D )
  14 Tháng tư 2021
 33. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hờn, ah lớn en hiếp em .-.
  box lý quá là đông trốn đayyy
  14 Tháng tư 2021
 34. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  ai dám ăn hiếp em đâu :(
  14 Tháng tư 2021
 35. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  không thể tin đc
  14 Tháng tư 2021
 36. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chìu nay ah ko học hở, thấy on cả chìu >:
  14 Tháng tư 2021
 37. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Đại học rảnh lắm :p
  hoặc là do anh lười :D
  14 Tháng tư 2021
 38. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ak ak, lần này ah định ngoi lên bao lâu?
  14 Tháng tư 2021