Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  10 Tháng tư 2021
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Sao Tmod cần con người bình thường này k : ))
  10 Tháng tư 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  con quỷ, m còn khịa t, help t đuy
  10 Tháng tư 2021
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Sao sao????
  Sao lại cần con ngừi phàm tục này giúp đỡ ròi -3
  10 Tháng tư 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ta dùng main clause của câu đkiện
  10 Tháng tư 2021
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  10 Tháng tư 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  h u h u đừng có cà khịa t nữa mà:VV
  10 Tháng tư 2021
 8. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Vâng vâng :>>
  10 Tháng tư 2021
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  giúp taooooooo
  10 Tháng tư 2021
 10. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  T bí phần kết rồi :<
  10 Tháng tư 2021
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ẹc, m dụ t hay j
  10 Tháng tư 2021
 12. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  T viết được 2 ý : ))
  Đến phần kết thì đang tịt ;-;
  10 Tháng tư 2021
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  oh no, t k biết m đang dụ t hay nói thật nữa..
  10 Tháng tư 2021
 14. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  M tin đi ;-;
  10 Tháng tư 2021
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  t có cảm giác như m đang dụ t
  10 Tháng tư 2021
 16. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  : )) T dụ m làm j
  10 Tháng tư 2021
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chưa suy nghĩ ra lý do á m
  10 Tháng tư 2021
 18. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  -))) bạn k tin tôi đc ạ?
  10 Tháng tư 2021
-->