Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Tungtom
  Tungtom
  Sp có học đt toán ko
  8 Tháng tư 2021
 2. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  trường sp lớp 10 chưa có, cuối năm 11 mới có
  8 Tháng tư 2021
 3. Tungtom
  Tungtom
  thế à
  8 Tháng tư 2021
 4. Tungtom
  Tungtom
  chỗ đt đang bắt đầu học
  8 Tháng tư 2021
 5. Tungtom
  Tungtom
  thầy mới dạy đoạn giới hạn, dãy số để xong rùi thì học đạo hàm hay sao á
  8 Tháng tư 2021
 6. Tungtom
  Tungtom
  hình không gian thì đến đoạn tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau với đá sang 1 ít thể tích hình chóp, lăng trụ:v
  8 Tháng tư 2021
 7. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  vĩa, học lắm thế, chỗ sp mới đến phần sin cos @@
  8 Tháng tư 2021
 8. Tungtom
  Tungtom
  sin cos chỗ đt lại chưa học :v
  9 Tháng tư 2021
 9. Tungtom
  Tungtom
  eo đừng like bài đó xấu hổ lắm ////
  18 Tháng tư 2021
 10. Tungtom
  Tungtom
  đt làm vòng đấy :<
  18 Tháng tư 2021
 11. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  sp ko hiểu j, @@
  18 Tháng tư 2021
 12. Tungtom
  Tungtom
  sp chưa học đến thôi
  19 Tháng tư 2021
 13. Tungtom
  Tungtom
  chỗ đt nhào vô hình không gian ngay từ đầu mà :3
  19 Tháng tư 2021
 14. Tungtom
  Tungtom
  hello hello
  15 Tháng năm 2021
 15. Tungtom
  Tungtom
  hellooooooooooooo
  15 Tháng năm 2021
 16. Nguyễn Quế Sơn
  15 Tháng năm 2021
 17. Tungtom
  Tungtom
  gke quá sp
  18 Tháng năm 2021
 18. Tungtom
  Tungtom
  nhưng mà sp làm có đúng ko :3
  18 Tháng năm 2021
 19. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  không biết :D
  18 Tháng năm 2021
 20. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  lâu lâu làm bài dễ chơ bài khó ko biết làm
  18 Tháng năm 2021
 21. Tungtom
  Tungtom
  oẻo
  18 Tháng năm 2021
 22. Tungtom
  Tungtom
  sp lấy tài lịu không :3
  18 Tháng năm 2021
 23. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  lớp mấy :V
  18 Tháng năm 2021
 24. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  bye nha, sp bận ngủ :v
  18 Tháng năm 2021
 25. Tungtom
  Tungtom
  ows hớ
  18 Tháng năm 2021
 26. Tungtom
  Tungtom
  kiaf
  18 Tháng năm 2021
 27. Tungtom
  Tungtom
  lớp 11 :>
  18 Tháng năm 2021
 28. Tungtom
  Tungtom
  sp
  20 Tháng năm 2021
 29. Tungtom
  Tungtom
  tài lịu hhkg nha
  20 Tháng năm 2021
 30. Tungtom
  Tungtom
  đt mới học mỗi hhkg thui
  20 Tháng năm 2021